دومین نشست هم اندیشی کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست

366

دومین نشست هم اندیشی کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و دبیر خانه شیر، ایستگاه سلامت اتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان اصفهان. در این نشست آقای دکتر قلمکاری پیرو جلسه قبل و در راستای ایجاد دفتر استراتژی شیر در اتاق ایران، پیشنهاد ایجاد دفتر ارزیابی کیفیت شیر استان را دفتر این اتحادیه به ایشان دادند.

فرامرز حاجی محمدی

3 سال پیش
نظر به اینکه جناب جمشید آرین اصل اولین مخترع خودروی هوشمند الکتریک جهان ۱۰۰٪ طراحی و تولید ساخت ایران در 14 سال پیش بوده اند که توسط مافیای ایران خودرو و سایپا و عوامل انها در بدنه دولت رییس محیط زیست / وزیر صنایع و وزیر نفت موجبات یک خیانت ملی و توقف کار ایشان را فراهم نمودند ؛ که خانم ابتکار هم طی نامه ای به جناب آرین اعلام کرد خودرو های الکتریکی هیچگونه آینده ای ندارد ؛ تقاضا میکنم پیگیری رسانه ای کنید. برای آشنا شدن با جمشید آرین: @arian_fans_bot
pixel