سود 40 % در یک ماه !!! آقای مهدی یزدی از دانشجویان نخبگان بورس

664

آقای مهدی یزدی از دانشجویان دوره جامه نخبگان بورس خانه سرمایه همزمان با شرکت در کلاس ها معاملات موفق خود را شروع کردند