داغترین‌ها: #فاطمیه

حکمرانی قضایی/ نقد و بررسی وضعیت قضایی کشور توسط دکتر حسین علی رمضانی

69
حکمرانی، مفهومی است که این روزها در مجامع علمی کشور زیاد به گوش می رسد. این مفهوم در ترکیب با ابعاد مختلف و شئونات مردم و مسئولین هویت های مختلف به خود می گیرد. حکمرانی قضایی، مبحثی است که در ۴ تیر ۱۳۹۹ در بین جمعی از نخبگان این عرصه در دبیرخانه کنگره ی جهانی علوم انسانی و با ارائه دکتر حکمت نیا و دکتر روشن برگزار شد. فایل صوتی حاضر نقد و بررسی وضعیت قضایی کشور و دیدگاه های اساتید در این نشست توسط دکتر حسین علی رمضانی است.
pixel