راهکارهای پیروزی در انتخابات مجلس

289

راهکارهای پیروزی در انتخابات مجلس: دکتر مازیار میر در این ویدئو میگوید که لحظات طلایی وجود دارد برای اینکه ما از آنها استفاده کنیم و بتوانیم نتیجه را به نفع خودمان برگردانیم... فرصتهای بسیار زیادی اطراف ما وجود دارد... استفاده از این فرصتها می تواند ما را متمایز کند... فرصتها معمولا برابر هستند برای همه... اما لحظاتی هستند بسیار طلایی و خاص... که در آن میتوانیم پیروز نهایی را به نفع خودمان رقم بزنیم... بین نفر اول و دوم معمولا تفاوت جزئی ست... و همین تفاوت جزئی ناشی از استفاده از فرصتهای طلایی میباشد.... (جهت دریافت مشاوره انتخاباتی میتوانید با 09125281952 تماس بگیرید.....)