صمد یوسفی سادات برادر چشم انتظار علی: خواهش می کنم بیا برادر

42
صمد یوسفی سادات برادر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی به برادر خود پیامی فرستاد.
فراق 74 دنبال کننده
pixel