داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

ستون پنجم-قسمت اول /معاونت سیاسی سپاه

2,393

«ستون پنجم» دشمن موفق شدند با ایجاد «وحشت گرسنگی» و «ناکارآمد نشان دادن جمهوری خواهان» برای رفع قحطی، روحیه مردم را درهم شکسته تا به سادگی دروازه ها برای ورود سپاهیان باز شود!