خیابان هوشمند

191
خیابان هوشمند و استفاده از آسفالت آبی رنگ باعث خنک شدن خیابان‌های قطر تا ۱۵ درجه می‌شود.
سفربانک 34 دنبال کننده
pixel