نمایشگاه اتومبیل های کلاسیک استانبول

160

نمایشگاه اتومبیل های کلاسیک که از سوی فدراسیون اتومبیل های کلاسیک در محل شرکت نمایشگاهی تویاپ ترتیب داده شده، در تاریخ ۲۸ ژوئن(۷ تیرماه ۹۸) کار خود را آغاز کرده و تا ۳۰ژوئن(۹ تیر ۹۸) در نمایشگاه تویاپ ادامه دارد.

istanbulsaracom
istanbulsaracom 4 دنبال کننده