ظرف حاوی اپوکسی را چطور تمیز کنم؟

270

یکی از مشکلات اپوکسی کاران، تمیز کردن ظرف مخلوط و استفاده مجدد از آن است. در این کلیپ حامد شاهسوند روش صحیح تمیز کردن ظرف آغشته به اپوکسی و هاردنر را بیان میکند. برای مشاهده آموزشهای بیشتر به سایت اپوکسی کار مراجعه کنید: https://epoxykar.com منبع: کتاب تکه چوب های پولساز نوشته حامد شاهسوندی