نمونه ویدئو ورزشی-بدمینتون

294

این ویدئو با استفاده از اتوماسیون مولتی کم سه دوربین موتورایز و یک دوربین اکسترنال ضبط گردیده است