راز غار مجسمه های انسان در RED DEAD

1,043

شما با رفتن به این غار با مشاهده کردن هفت انسان بدور یک پرنده با سر انسان می بینید این یک معما است و شما با ترتیب دادن انها می توانید یک شمش طلا بگیرید

Pocker_1_Face 52 دنبال کننده
pixel