حریق گسترده در کارخانه پنبه گناباد اطفاء شد

488
خبرگزاری تسنیم 9.5 هزار دنبال کننده
pixel