گزارش یک سفر استانی خاص به دیار پروانه ها(استان قزوین) قسمت اول

110
از سال 96 خانه ای بی به منظور رسیدگی به مشکلات پروانه ها و تعامل بیشتر با خانواده های آنان سفرهای استانی را در برنامه کار خود قرار داد. سفر به استان های مختلف، بازدید از منازل آنان، تعامل نزدیک با بیماران پروانه ای توانست اتفاقات بزرگ و کوچک زیادی را برای آنان رقم بزند. دوازدهمین سفر استانی مدیر عامل خانه ای بی به استان قزوین و دیدار با بیماران پروانه ای ساکن در شهرستان های قزوین، البرز، الوند و آبیک انجام شد. درد دل ها، ناگفته ها و ناشنیده های بیماران پروانه ای شنیدنی است.
دل - فصل 1 قسمت 38
%80
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 51 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 38
pixel