تکنامه - پروژه هوش مصنوعی گوگل که همه را طراح می کند!

629

این پروژهٔ هوش مصنوعی گوگل در یک اقدام شگفت انگیز کاری کرده است که خط خطی های شما چه با انگشت و چه ماوس به طرح های دقیق و درست و حسابی تبدیل شود! هیچ هزینه و برنامه و اپ و افزونه و ساز و کاری در کار نیست. تنها کافیست به سایت اینترنتی این پروژه بروید و چند خطی که شبیه به چیزی هست که در ذهن دارید بکشید و بعد گوگل از طریق هوش مصنوعی متوجه می شود -- ادامه در تکنامه: https://www.technameh.com/?p=7215