اخلاق رئیس جمهور (قسمت پنجم)

7
بیانات حضرت آیت الله تحریری در شرح نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر
pixel