فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل دوم ، درس 1: اعداد اول(1)

1,741

----- www.riseh.ir ----- تعریف اعداد اول توی این درس، با روشی ساده طرح میشه ودرس گام به گام با حل مثال ها پیش میره تا درس کامل بشه. برای دیدن بقیه فیلم های آموزشی ، به سایت www.riseh.ir بیا.