داستان زندگی آکیو

248
داستان زندگی آکیو یکی از آثار برجسته نویسنده و ادیب مشهور چینی «لوشون» و یکی از آثار برجسته ادبیات چین است. - مترجمان: دانشجویان رشته زبان چینی ورودی سال 1396 شمسی دانشگاه شهید بهشتی - مدیر پروژه، مترجم و تصحیح کننده متن: دکتر فرهاد جوانبخت - زمان بندی و ویرایش زیرنویس: زهرا نیکوکلام یعقوبی -
pixel