برگشت ارتودنسی | دکتر مسعود داوودیان

900

آیا دندان ها پس از پایان درمان ارتودنسی مجددا نامرتب خواهند شد؟ قطعا ریتینر یا نگهدارنده ارتودنسی مورد نیاز است. www.mihanortho.com www.dr-davoudian.com