فیلم آموزش ساخت کیت چراغ خطر

5,446

در این ویدیوی کوتاه که توسط دانشجو کیت تهیه و تولید شده است. آموزش ساخت کیت چشمک زن دولامپی، که یک مدار جذاب از مدار های چشمک زن و فلاشر می باشد، داده شده است. کلیه مراحلی را که یک کاربر باید انجم دهد تا کیت چشمک زن دولامپی آماده شود در این ویدیو آموزش داده می شود. بررسی، انتخاب و خرید آنلاین انواع کیت، ماژول آردوینو، قطعات الکترونیک و رباتیک در دانشجو کیت http://Daneshjookit.com

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده