جهان رمان | قسمت اول ( علی اصغر عزتی پاک)

35
جهان رمان سلسله گفت‌وگوهایی‌ست برای پرداختن به نویسندگان ایرانی و خارجی. در این برنامه، قرار است در کمترین زمان، عناصر اصلی جهان داستانی هر نویسنده را، در گفت‌وگو با او یا شخص ثالث معرفی کنیم. امیدواریم این برنامه بتواند فاصله بین مخاطب و مولف را بردارد، و آنها را به جهان نویسندگان نزدیک کند. این برنامه توسط دفتر رسانه و روابط عمومی شهرستان ادب با همکاری دفتر داستان تولید می‌شود
pixel