کشف انگورهای حاوی سوزن در استرالیا!

139
پلیس استرالیا با دریافت گزارش دیگری از کشف سوزن داخل میوه که این بار در بار انگور مشاهده شده از بررسی جزئیات این پرونده خبر داد.
کلاکت 15.1 هزار دنبال کننده
pixel