دکتر شاهین فرهنگ : هدف

592
592 بازدید
اشتراک گذاری
در این ویدیو دکتر شاهین فرهنگ درباره تفاوت هدف با مقصد و ارزش صحبت میکند.
pixel