فعالیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راور کرمان

250

در دیدار میان رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استاندار کرمان، گام دوم مثلث توسعه اقتصادی شهرستان راور مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار گرفت. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به عنوان معین اقتصادی شهرستان راور کرمان، برنامه های گسترده ای برای محرومیت زدایی و توانمندسازی اقتصادی راور در حال اجرا دارد.

pixel