ریمپ ایسیو 405 - ریمپ ecu - ریمپ - ریمپ ایسیو

2,508
ریمپ ایسیو : ریمپ 405 در مرکز چیپ تیونینگ کاراک شامل خدمات زیر است افزایش کاتاف - افزایش شتاب - کاهش دمای آب - کاهش مصرف - افزایش شتاب اولیه 405 - افزایش شتاب حین حرکت 405 - رفع کپ 405 تجربه صفر تا 100 پژو 405 تیونینگ شده با 8.8 ثانیه https://carak.ir/ - 09128079698 - 02133176043 نمونه کارهای بیشتر در لینک زیر : https://carak.ir/ecu-remap/
pixel