دستگاه Zatha

80
یانی طب لیزر 8 دنبال‌ کننده
کاربرد دستگاه RF-ZATHA: - قابل استفاده برای نمونه برداری - انواع برطرف کردن ضایعات برجسته - قابلیت استفاده در اتاق جراحی
pixel