فیزیکو خوشگل نشونش بدیم

2,858

برنامه چیستا تهیه شده توسط مجموعه فن آموز سرگرم آموزی با سرگرمی آموزش می دهیم که اصطکاک و مقایسه بین لغزندگی صابون، یخ و یخ خشک کدامیک سطح شیشه ای را لغزنده تر می کند؟ مخاطب را فعالانه آموزش دهیم آزمایش فیزیک مخاطب فعال و منفعل درس سیزدهم مخاطب شناسی فصل چهارم کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم آموزش و پرورش نهضت سواد رسانه ای دکتر عبدالعالی همراه شو