تا امروز کمبود تخت، پزشک و پرستار نداشته ایم

65

تا امروز کمبود تخت، پزشک و پرستار نداشته ایم/قدردانی از نظام سلامت برای تامین نیازمندی های بیماران کرونا

5 روز پیش
pixel