وضعیت مردم رودبار بعد از زلزله های اخیر

841
مردم روستای رودبار کنچی بعد از زمین لرزه های اخیر که بزرگترین آنها به 5/4 ریشتر می رسیده است شب ها را در چادرها و خارج از منازل خود سر می کنند.
pixel