مسجد امام اصفهان، شاهکار معماری صفوی

2,328
مسجدشاه که به نام های مسجد جامع، مسجد سلطانی و مسجد امام نیز شهرت دارد، یکی از مساجد میدان نقش جهان در اصفهان است که در طی دوران صفوی ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسلامی ایران به شمارمی رود. این بنا شاهکاری جاویدان از معماری، کاشی کاری در قرن یازدهم هجری است. با ویدیوی اختصاصی کجارو از این مسجد همراه باشید.
pixel