معرفی دهکده جهانی دانش و مهارت مرکز ابن سینا

65
معرفی دهکده جهانی دانش و مهارت مرکز ابن سینا توسط خانم مهندس نقوی مدیریت این مرکز. در این مسیر در کنارتان هستیم.
GKVofficial 74 دنبال کننده
pixel