نخستین «نسخه‌ی کارگردان» با راما قویدل | دچار سندرم فرهادی شده بودم

631
آرت تاکس 3.4 هزار دنبال کننده
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel