ماسکی که صحبت‌های کاربر را به زبان‌های مختلف ترجمه می‌کند

11
یک استارتاپ ژاپنی موفق به تولید یک ماسک هوشمند شده است که می‌تواند حرف‌های کاربر را به 8 زبان ترجمه کند.
pixel