نحوه ارسال ویدیو به پویش

146
پویش فریاد مردم ⭕️ نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا از تمام کسانی که بعد از گرفتن تسهیلات بانکی مورد ظلم سیستم ربوی قرار گرفته اند دعوت میکند که با ضبط یک ویدیو، چگونگی متضرر شدن از بانک را شرح دهند و برای کانال نهضت با آی دی زیر ارسال کنند t.me/reba_info ⭕️ برای اصلاح نظام بانکداری به یک انقلاب اقتصادی با پشتوانه مردمی نیاز است __ ✊️نهضت مردمی ممانعت ازجنگ باخدا
pixel