نماز عید سعید فطر در شهرستان میبد

310

اقامه نماز عید سعید فطر با حضور جمع کثیری از مردم مومن میبد/ به امامت آیت الله اعرافی/ 15 خرداد 1398