محتوا واقعیت افزوده - شرکت هوش مصنوعی لیان

375

محتوا واقعیت افزوده - شرکت هوش مصنوعی لیان https://www.hosh-itc.ir

مانکن - قسمت 8
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
مانکن - قسمت 8