خواهش ناو آمریکایی از ایران به زبان فارسی!!!

1,588
1,588 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

درخواست و خواهش ناوهواپیمابر آمریکایی (به زبان فارسی) از هواپیمای ایرانی در خلیج فارس برای حفظ فاصله ایمن