زنان کمپ نشین- مستند نما دو - موسسه سیمای سبز رهایی

1,090
مستندی که از شبکه دو صدا و سیما ج ا ایران پخش شد در خصوص فعالیت های پیشگیری از اعتیاد موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی. کمپ بانوان مرهم توسط موسسه سیمای سبز رهایی راه اندازی و مدیریت می شود. سپیده علیزاده کارشناس ارشد روانشناسی مدیر داخلی این کمپ می باشد.
pixel