حل تست فشار - فیزیک دهم - دکتر امیدوار

951
Dr.N.Omidvar 132 دنبال‌ کننده
تست فشار جامد و مایع + لوله های U شکل فصل دوم فیزیک دهم حل تست به روش دکتر امیدوار کنکور
Dr.N.Omidvar 132 دنبال کننده
pixel