آموزش کامل کار با Amazon ElastiCache

36

با مشاهده این دوره آموزشی با Amazon ElastiCache آشنا شده و استفاده از همه خدمات و ابزارهای آن را یاد گرفته و تمرین خواهید کرد. عنوان اصلی : Connecting and Deploying Am... دانلود نسخه کامل این آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=108288

مجید کسرایی
مجید کسرایی 136 دنبال کننده