تیزر عملکرد روابط عمومی آموزش و پرورش استان قم

250

در ان کلیپ مجموعه ای از عملکرد ها، خلاقیت ها و ابتکارات اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان قم به تصویر کشیده شده است.