کوی بی نشان - استاد علیرضا افتخاری

9,866

ای غم ای همدم دست از سر دل بردار ، ای شادی یکدم مرهم بدلم بگذار ، دل جای شادیست از غم شده ام بیزار ای غم بیرون رو این خانه به او بسپار

مهدی
مهدی 17 دنبال کننده