۴ پیروزی به یادماندنی آرسنال مقابل چلسی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹

318