داستان هاب فیدبک ویندوز 10

413

در این ویدئو که با زیرنویس فارسی تهیه شده است اعضای تیم فیدبک ویندوز در مورد نحوه شکل گیری گروه خود و اپلیکیشن فیدبک و نحوه کار آن برای بهبود مداوم ویندوز توضیح می دهند.