آموزش نحوه استفاده از ویکی ها در شیرپوینت 2013

589

در این ویدیو نحوه استفاده از ویکی ها در شیرپوینت 2013 به همراه زیرنویس فارسی آموزش داده می شود. ویکی های شیرپوینت امکان مناسبی برای ایجاد راهکارهایی مانند مدیریت دانش، سایت مقالات و ... می باشند. برای استفاده از شیرپوینت آنلاین به سایت www.ever247.net مراجعه کنید.