خادمان رضوی به همراه پرچم متبرک به حرم امام رضا ( ع) در تلوزیون_شبکه همدان

1,266

حضور خادمان رضوی به همراه پرچم متبرک به حرم امام رضا ( ع) در برنامه صبحگاهی صبح عالی از شبکه استانی سیمای همدان