چرا رهبری در برابر مسئولین فاسد سکوت می کند؟

424
#(Best video) #
#(Best video) # 563 دنبال‌ کننده
424 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف
#(Best video) #
#(Best video) # 563 دنبال کننده
fardinrajaby1349

fardinrajaby1349

2 ماه پیش
سلام،عزیزان،مادرایندوره مردمی داریم بسیارجلوتروباهوشترازمسئولان،واینمردم هستنکه ناراحتن مدیران وفرزندانشان،نظام واینهمه خونیکه برایش داده شده رابباددهند.حتی دیدیم درجنگ وقتیکه اطراف امام ره رابعضی گرفتن وبایشون کفتن قطعنامه راقبولکند،بسیجیان وسپاهیان وارتشیان وکل سرداران بخاطرفشاریکه بعضی ازآقایان بامام ره آوردن گریه میکردن.متأسفانه حتی بعضی خواص همین مسئولان راتأییدصلاحیت کردن.
filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...