نقشه کشی سازه - کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی - آشنایی با اعضای سازه فلزی

688
ترسیم نقشه های سازه ای به گونه ای که بتوان در کارگاه از آن استفاده کرد مهارتی است که هنرجویان رشته نقشه کشی ساختمان کاردانش باید آن را بیاموزند. در دوران کرونا که به خاطر وضعیت قرمز مدارس تعطیل بود آموزش های روزانه خودم را ضبط کردم تا بعدا نیز بتوان از آنها برای آموزش سایر هنرجویان استفاده کرد.
حسین حجاریان 1 هزار دنبال کننده
pixel