پوشش خبری عملیات زیر سازی و احداث قطعه سوم راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز

665
شرکت ساختمانی ویسا 5 دنبال‌ کننده
665 بازدید
اشتراک گذاری
پخش تلویزیونی ( پوشش خبری ) از عملیات زیر سازی و احداث قطعه سوم راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز *** شرکت ساختمانی ویسا
pixel