پنجمین دوره جشنواره خاتم

296
پنجمین دوره جشنواره خاتم با موضوع داستان کوتاه ویژه پیامبر رحمت(ص). مطالب ارسالی می بایست برگرفته از ویژگی های شخصیتی و سیره حضرت رسول اکرم(ص) و با توجه به نیازهای مخاطب امروز و مستند به روایات معتبر باشد. حجم آثار قابل قبول، حداکثر ۵۰۰۰ کلمه بوده و شرکت در جشنواره برای همه گروه های سنی آزاد می باشد. علاقمندان می توانند حداکثر تا تاریخ سی ام دیماه ماه ۱۳۹8 آثار خود را به نشانی پایگاه اینترنتی جشنواره ارسال نمایند. www.khatamfestival.com و www.jashnvarehkhatam.com.
pixel