پوست ترمیمی درمانی برای سوختگی پوست / دکتر حمیده مروج

208

پوست جایگزین یا پوست ترمیمی تا چه حد می تواند جایگزین پوست واقعی انسان شود؟ کارکرد آن چیست و چه میزان توانسته در مواردی همچون سوختگی و بهبود زخم ها موثر و مفید باشد؟ «پوستِ جایگزین» یا «پوست ترمیمی» یا آلواسکین یک فناوری مهم در درمان زخم ها و سوختگی هاست. دکتر حمیده مروج متخصص پوست و استاد دانشگاه در این باره توضیح می دهند.

آرادرما
آرادرما 42 دنبال کننده